VISIONI:


ONNISTUNUT ASUNTOKAUPPA ON KAKSOISVOITTO


Asunnon myyjälle merkitsevät asuntokaupoilla eniten seuraavat kaksi tavoitetta, joista pidän kiinni:

1. Turvallinen asuntokauppa

Kiinteistönvälittäjän tärkein tehtävä on huolehtia, että asuntokauppa toteutuu oikein. Tämä tarkoittaa asuntoa koskevien tietojen välittämistä myyjän ja ostajan välillä. Molempien osapuolten etu on, että myöhemmin ei tule ikäviä yllätyksiä asunnon ominaisuuksien osalta. Jos asuntokaupassa olisi puutteellisen tai virheellisen tiedon johdosta virhe, seurauksena voi olla korvausvastuu (esimerkiksi vaatimus hinnanalennuksesta). Kiinteistönvälittäjän tehtävänä on tunnistaa asuntokauppaan liittyvät riskit ja hallita mahdollisimman hyvin asuntokauppaa koskeva juridiikka.

2. Paras mahdollinen kauppahinta

Myyjän tavoite on saada asunnostaan paras mahdollinen hinta. Kohteen hintapyyntö perustuu ensisijaisesti alueella toteutuneisiin kauppahintoihin ja kohteen yksilöllisiin ominaisuuksiin. Asunnon oikea hinnoittelu on tärkeää. Paras kauppahinta mahdollistetaan aktiivisella nykyaikaisella markkinoinnilla. Markkinoinnissa otetaan huomioon potentiaalisten ostajien tarpeet, jotta kohteeseen saadaan laaja kiinnostus. Laadukas markkinointi toteutetaan muun muassa:

  • laadukkailla ammattikuvaajan ottamilla valokuvilla
  • videoesityksellä
  • 360 astetta - virtuaalikuvilla
  • dronekuvauksella
  • stailauspalvelulla
  • tyhjissä huoneissa virtuaalisisustuksella

Laitetaan draivia asuntokauppaan ja tavoitteeksemme kaksoisvoitto!