ONNISTUNUT ASUNTOKAUPPA ON KAKSOISVOITTO


Asunnon myyjälle merkitsevät asuntokaupoilla eniten seuraavat kaksi tavoitetta, joista pidän kiinni:


1. Turvallinen asuntokauppa

Kiinteistönvälittäjän tärkein tehtävä on huolehtia, että asuntokauppa toteutuu oikein. Tämä tarkoittaa asuntoa koskevien tietojen välittämistä myyjän ja ostajan välillä. Molempien osapuolten etu on, että myöhemmin ei tule ikäviä yllätyksiä asunnon ominaisuuksien osalta. Kiinteistönvälittäjän tehtävänä on tunnistaa asuntokauppaan liittyvät riskit ja hallita mahdollisimman hyvin asuntokauppaa koskeva juridiikka. On tärkeää, että asunnon myyntiä koskevat asiakirjat laaditaan oikein.

2. Paras mahdollinen kauppahinta

Myyjän tavoite on saada asunnostaan paras mahdollinen hinta. Kohteen hintapyyntö perustuu ensisijaisesti alueella toteutuneisiin kauppahintoihin ja kohteen yksilöllisiin ominaisuuksiin. Asunnon oikea hinnoittelu on erittäin tärkeää. Paras kauppahinta mahdollistetaan huolellisesti valmistellulla ja aktiivisella markkinoinnilla. Markkinoinnissa otetaan huomioon potentiaalisten ostajien tarpeet, jotta kohteeseen saadaan laaja kiinnostus heti myynnin alkaessa. Myynnissä on myös tärkeää välittäjän ripeys, jotta ostajat saavat vastaukset heitä askarruttaviin kysymyksiinsä. Laadukas markkinointi toteutetaan muun muassa:

  • laadukkailla ammattikuvaajan ottamilla valokuvilla
  • videoesityksellä välittäjän juontamana
  • 360 astetta - virtuaalikuvilla
  • dronekuvauksella
  • stailauspalvelulla
  • tyhjissä huoneissa digistailauksella

Laitetaan draivia asuntokauppaan ja tavoitteeksemme kaksoisvoitto!