Pinta-ala on painava sana

19.05.2020


Huoneiston asuinpinta-ala antaa pitkälti suuntaa osakehuoneiston hinnoittelulle. Miksi pinta-ala on niin tärkeä kodin myynnissä?

Asuntomarkkina-asetus koskee kiinteistönvälitysliikkeitä. Asetuksen 7 ja 8 pykälän mukaan kiinteistöä, vuokramaalla olevaa taloa ja asunnon hallintaan oikeuttavia osakkeita myytäessä esitteessä on mainittava pinta-alat eriteltyinä asuintiloihin ja muihin tiloihin.

Asuntoilmoituksissa ensimmäisenä tietona näkyy hintapyyntö ja pinta-ala. Tässä kohtaa on tärkeää ymmärtää, että pinta-alatiedossa on kyse vain asuinpinta-alasta. Pinta-alakäsitteitä on useita ja ne käsittävät eri asioita (mm. kerrosala, kokonaisala). Asuntojen hintoja pystyy vertailemaan asunnon kokonaishinnan perusteella, mutta vertailua helpottaa nimenomaan neliöhintojen vertailu. Neliöhinnoista on helpompi hahmottaa, mikä on tietyn alueen tai taloyhtiön keskimääräinen hintataso. Neliöhintoja verrattaessa tulee muistaa, että lähtökohtaisesti neliöhinta nousee, mitä pienempi asunto on ja laskee, mitä isompi asunto on.

Myyntiesitteessä pinta-ala jaetaan kahteen käsitteeseen, asuinpinta-ala ja muut tilat. Hyvässä välitystavassa on määritelty, mitkä tilat yleensä kuuluvat asuinpinta-alaan ja mitkä muihin tiloihin. Asuintiloja ovat muiden ohella makuu- ja olohuoneet, keittiö, eteinen, kylpyhuone, wc, kodinhoitohuone. Muita tiloja lähtökohtaisesti ovat tilat, joissa huonekorkeus on alle 1,6 metriä tai tekninen tila, varasto, takka- tai askarteluhuone. Tulkinnanvaraisuuksiakin voi olla.

Omakotitalot sijaitsevat kiinteistöillä, joilla saattaa sijaita myös muita lisärakennuksia. Lisäksi itse talo ja maapohja ovat usein isoja. Talossa voi olla paljon muitakin neliöitä (kellari, ullakko, autotalli) asuinneliöiden lisäksi. Tällöin hinnan määrittely asuinpinta-ala edellä ei ole kovin luotettavaa. Toki asuinpinta-alalla on arvon muodostumisessa oma merkityksensä, mutta ei niin ratkaiseva kuin osakehuoneistoissa.

Osakehuoneistoja myytäessä neliöhinta on usein hyvin merkityksellinen. Kun asunto sijaitsee kerrostalossa, kaikki neliöt usein ovat vain asuinpinta-alaa. Tällöin asuntojen hintoja on kätevää vertailla nimenomaan neliöhintojen perusteella.

Koska asuinpinta-ala on hinnan muodostumisen kannalta enemmän tai vähemmän olennainen elementti, se tulee aina selvittää mahdollisimman luotettavasti myyntiin ryhdyttäessä. Kiinteistönvälittäjän tehtävänä on selvittää rakennukseen liittyvistä asiakirjoista pinta-alat, ja tarkastaa, mitkä tarkalleen ovat asuinneliöitä ja mitkä ovat muita tiloja. Jos tilojen määrittely ei ole yksiselitteistä, epäselvyydet ja faktat on kirjotettava selkeästi auki esitteellä. Näin varmistetaan, että ostaja ja myyjä tietävät, mihin tietoihin asunnon hintapyyntö perustuu. Asuntokaupoilla tieto ratkaisee aina.