Kuntotarkastuksen merkitys

27.03.2019

Onnistuneen asuntokaupan olennainen osa on sen TURVALLISUUS. Voisi kiteyttää näin: sitä turvallisemmat kaupat, mitä enemmän on tietoa.


Kaikki kohteesta saatava tieto ei välttämättä ole saatavilla ilman kohteen kunnon tarkempaa selvittämistä. Kohteen kuntoa voidaan selvittää esimerkiksi ammattilaisen tekemällä asuntokaupan kuntotarkastuksella tai kosteusmittauksella. Perusteellisempi kuntotarkastus on tärkeää varsinkin, jos kaupan kohteena on kiinteistö ja rakennus on iäkkäämpi. Useimmiten kyse on omakotitaloista.

Ohjeessa hyvästä välitystavasta todetaan, että kiinteistönvälittäjän tulee kertoa toimeksiantajalle mahdollisuudesta suorittaa kohteessa kuntotarkastus. Myyjä voi tilata puoleettoman kuntotarkastuksen jo ennen myynnin aloittamista. Myös ostaja voi ostotarjouksessaan asettaa kaupan ehdoksi kuntotarkastuksen. 

Kaupan osapuolille on TÄRKEINTÄ, ettei kohteessa myöhemmin tule esiin sellaisia ikäviä seikkoja, jotka olisi voitu selvittää ennen kaupantekoa. Pahimmillaan voi käydä niin, että kohde ei joiltakin osin vastaa sitä, mitä kaupassa on sovittu, ja myyjä voi joutua virhevastuuseen.
Kun kohteen kunto on puolueettomasti selvitetty, osapuolilla on paremmin tiedossa, mistä kauppaa tehdään. Asuntokauppa on usein elämän ylivoimaisesti arvokkain hankinta. Siihen nähden kuntotarkastuksen tekeminen on pieni kulu.